Sztandary

Zajmujemy się ręcznym haftowaniem sztandarów. Nasze sztandary wykonujemy wg powierzonych projektów. Pomagamy również w wykonaniu projektu na podstawie uzgodnień z klientem. Sztandary haftujemy ręcznie i przekazujemy odbiorcy wraz z kompletnym wyposażeniem, tj. drzewcem grotem, godłem, szarfami, pokrowcem oraz gwoździami.

Do tej pory sztandary wykonywaliśmy dla:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • Państwowej Straży Pożarnej,
  • Kół Łowieckich,
  • Szkół oraz uczelni wyższych,
  • Organizacji kościelnych,
  • Inne, zgodnie z życzeniem klienta.