Kilka słów o Z.U.P. WIARUS

Historia naszej firmy

Nasz zakład został założony w 1952 roku. Od początku istnienia, wtedy jako zakład należący do Wojskowej Centrali Handlowej, produkowano w nim mundury dla kadr wojskowych oraz służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

WIARUS swój pierwotny status zakładu wojskowego utrzymał do roku 1992. Począwszy od roku 1993, w wyniku likwidacji WCH, zakład został objęty prywatyzacją i przejęty przez ówczesnego kierownika placówki, Janusza Ślęzaka, który funkcję tę piastował od 1970 r. Pod nazwą ZUP WIARUS, jesteśmy kontynuatorami uznanych tradycji oraz wysokiej jakości oferowanego asortymentu.

Czytaj więcej

Zobacz film wideo

NADANIE SZTANDARU