Kilka słów o Z.U.P. WIARUS

Historia naszej firmy

Nasz zakład został założony w 1952 roku. Od początku istnienia, wtedy jako zakład należący do Wojskowej Centrali Handlowej, produkowano w nim mundury dla kadr wojskowych oraz służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

WIARUS swój pierwotny status zakładu wojskowego utrzymał do roku 1992. Począwszy od roku 1993, w wyniku likwidacji WCH, zakład został objęty prywatyzacją i przejęty przez ówczesnego kierownika placówki, Janusza Ślęzaka, który funkcję tę piastował od 1970 r. Pod nazwą ZUP WIARUS, jesteśmy kontynuatorami uznanych tradycji oraz wysokiej jakości oferowanego asortymentu.

Czytaj więcej